Elszámolás

Ebben a részben a képviselői és alpolgármester díjaimról számolok el. Továbbá Vladár Ágnes képviselő asszony is megbízott, hogy tegyem közzé az ő felajánlását is. Ez az oldal alján megtalálható.A választás előtt megígértem, hogy a képviselői tiszteletdíjam egyik felét az óvodának, másik felét a Zilizi Egyházközségnek adományozom. Ez így is történik. Közben megválasztottak alpolgármesternek is. Úgy …

Nyílt testületi ülés Ziliz 2023.06.28.

Napirend: Tájékoztató a községben működő egyház tevékenységéről és a hitoktatás helyzetéről.Előadó: egyház vezetője Tájékoztató a községben a közrend és közbiztonság helyzetéről.Előadó: az edelényi Rendőrkapitányság vezetője Tájékoztató a Háziorvosi Szolgálat működéséről.Előadó: háziorvos Tájékoztató a Védőnői Szolgálat működéséről.Előadó: védőnő Beszámoló a Boldvai Szociális Alapszolgáltató Központ 2022. évi szakmaimunkájáról.Előadó: intézményvezető II. Rákóczi Ferenc Könyvtár tájékoztatója a Könyvtárellátási Szolgáltató …

Rendkívüli nyílt ülés

2023. április 19. (szerda) 8:30 órakor Napirend: Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződésmegszüntetéséről, hozzájárulások összegéről. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásáhozkapcsolódó támogatása 2023. évi pályázati igényléséről. Közbeszerzési terv módosításáról. Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról. https://youtu.be/Wu4YZB-tKFE

Rendkívüli nyílt testületi ülés.

2023. március 8-án (szerda) 8.30 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Ziliz Dózsa Gy. út 1.) N a p i r e n d:1. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról.2. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2023-2027-es időszakban a LEADER tervezési területhez kapcsolódó csatlakozásról.3. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról. https://youtu.be/maZbmuzP7-8

Meghívó

2023.02.08. 16:00 órakor nyílt ülés a Polgármesteri Hivatalban. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Ziliz Dózsa Gy. út 1.)N a p i r e n d: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására,költségvetési rendelet megalkotásáról. Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetésikötelezettségek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegénekmegállapításáról. Közbeszerzési terv elfogadásáról. Ziliz …