Elszámolás

Ebben a részben a képviselői és alpolgármester díjaimról számolok el. Továbbá Vladár Ágnes képviselő asszony is megbízott, hogy tegyem közzé az ő felajánlását is. Ez az oldal alján megtalálható.A választás előtt megígértem, hogy a képviselői tiszteletdíjam egyik felét az óvodának, másik felét a Zilizi Egyházközségnek adományozom. Ez így is történik. Közben megválasztottak alpolgármesternek is. Úgy …

Rendkívüli nyílt ülés.

2022.04.11. 16:30 Napirend:1. Központi orvosi ügyelet ellátásra vonatkozó feladat ellátási szerződéskötéshez szükséges fedezet biztosításáról.2. MFP-UHK/2021 kódszámú Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 című pályázathoz beérkezett árajánlatok elbírálása. https://youtu.be/Yqq7XrYypZo

Nyílt testületi ülés. 2022.02.09. 16:00 óra

Napirend: Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítására, költségvetési rendelet megalkotására.Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megállapítására.Közbeszerzési terv elfogadása.Polgármester 2022. évi szabadságterve.Kerekes Istvánné 3794 Ziliz, Kossuth L. u. 40. sz. alatti lakos kérése.Egyebek. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Ziliz Dózsa Gy. út 1.) …

Nyílt testületi ülés!

2021. november 29-én (hétfő) 16:00 órakor.Helye: Polgármesteri HivatalNapirend: A Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének jóváhagyása.Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának hatáskör felülvizsgálata.BURSA Hungarica pályázatok elbírálása.Mikulás napi csomagosztás.Pályázat benyújtása a TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések c. konstrukció Települési kékinfrasturktúra fejlesztése tevékenységre. Egyebek.A jegyzőkönyv letölthető a zilizi honlapról vagy innen. https://youtu.be/DP_Oz1luQTo

Nyílt testületi ülés!

2021. szeptember 08-án (szerda) 17:00 órakor.Helye: Polgármesteri HivatalNapirend: Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Idősek estjének megrendezéséről.Zilizi Református Egyházközség kérelmének elbírálása.Egyebek.A jegyzőkönyv letölthető a zilizi honlapról vagy innen. https://youtu.be/1RNOqy8WjYE