Nyílt testületi ülés!

2021. június 23-án (szerda) 17:00 órakor.
Helye: Polgármesteri Hivatal

Napirend:

  1. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről.
  2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről.
  3. Tájékoztató a községben működő egyház tevekénységről és a hitoktatás helyzetéről.
  4. Tájékoztató a községben a közrend és a közbiztonság helyzetéről.
  5. Tájékoztató a háziorvosi Szolgálat működéséről.
  6. Tájékoztató a védőnői Szoltálat működéséről.
  7. 2020. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
  8. Egyebek.

A jegyzőkönyv elérhető itt vagy itt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *