Nyílt testületi ülés. 2022.02.09. 16:00 óra

Napirend:

  1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítására, költségvetési rendelet megalkotására.
  2. Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megállapítására.
  3. Közbeszerzési terv elfogadása.
  4. Polgármester 2022. évi szabadságterve.
  5. Kerekes Istvánné 3794 Ziliz, Kossuth L. u. 40. sz. alatti lakos kérése.
  6. Egyebek.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Ziliz Dózsa Gy. út 1.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *