Nyílt testületi ülés!

2021. november 29-én (hétfő) 16:00 órakor.Helye: Polgármesteri HivatalNapirend: A Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének jóváhagyása.Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának hatáskör felülvizsgálata.BURSA Hungarica pályázatok elbírálása.Mikulás napi csomagosztás.Pályázat benyújtása a TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések c. konstrukció Települési kékinfrasturktúra fejlesztése tevékenységre. Egyebek.A jegyzőkönyv letölthető a zilizi honlapról vagy innen. https://youtu.be/DP_Oz1luQTo

Nyílt testületi ülés!

2021. szeptember 08-án (szerda) 17:00 órakor.Helye: Polgármesteri HivatalNapirend: Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Idősek estjének megrendezéséről.Zilizi Református Egyházközség kérelmének elbírálása.Egyebek.A jegyzőkönyv letölthető a zilizi honlapról vagy innen. https://youtu.be/1RNOqy8WjYE

Nyílt testületi ülés!

2021. június 23-án (szerda) 17:00 órakor. Helye: Polgármesteri Hivatal Napirend: Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről.Tájékoztató a községben működő egyház tevekénységről és a hitoktatás helyzetéről.Tájékoztató a községben a közrend és a közbiztonság helyzetéről.Tájékoztató a háziorvosi Szolgálat működéséről.Tájékoztató a védőnői Szoltálat működéséről.2020. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása.Egyebek. A jegyzőkönyv elérhető itt …

Nyílt ülés a 2020. évi költségvetésről és közbeszerzésről

Tisztelt Ziliziek!2020. február 12-én (szerda) 17:00 órától nyílt ülés lesz a Polgármesteri Hivatalban.Várok mindenkit szeretettel!Napirend:1. Saját bevételek és az adósságot keletkező ügyletből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megállapítására.2. Ziliz Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről.3. Ziliz Község Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervéről.4. Egyebek. A tegnap megtartott lakossági fórumon az igényeket …