Nyílt ülés 2024.05.22. 16:00 óra

Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítéséről. Zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása. A 2023. évi pénzmaradvány elfogadása. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről. Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásáról. Átfogó értékelés és beszámoló a 2023. évre vonatkozóan a helyi önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról. Egyebek: Polgármesteri szabdság ütemterv …

Rendkívüli nyílt ülés: 2024.03.20. 10:30

Napirend: Közbeszerzési terv elefogadása. Közbeszerzés eljárás megindítása. Közbeszerzési szabályzat elfogadása. Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. Döntés a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról. Tájékoztatás a B.A.Z. Vármegyei Kormányhivatal közszolgálati ellenőrzésének eredményéről. Egyebek. https://youtu.be/VoaJ_dMi19o