Nyílt testületi ülés!

2021. június 23-án (szerda) 17:00 órakor. Helye: Polgármesteri Hivatal Napirend: Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről.Tájékoztató a községben működő egyház tevekénységről és a hitoktatás helyzetéről.Tájékoztató a községben a közrend és a közbiztonság helyzetéről.Tájékoztató a háziorvosi Szolgálat működéséről.Tájékoztató a védőnői Szoltálat működéséről.2020. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása.Egyebek. A jegyzőkönyv elérhető itt …