Nyílt ülés 2024.05.22. 16:00 óra

Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítéséről. Zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása. A 2023. évi pénzmaradvány elfogadása. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről. Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásáról. Átfogó értékelés és beszámoló a 2023. évre vonatkozóan a helyi önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról. Egyebek: Polgármesteri szabdság ütemterv …