Nyílt testületi ülés!

2021. november 29-én (hétfő) 16:00 órakor.Helye: Polgármesteri HivatalNapirend: A Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének jóváhagyása.Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának hatáskör felülvizsgálata.BURSA Hungarica pályázatok elbírálása.Mikulás napi csomagosztás.Pályázat benyújtása a TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések c. konstrukció Települési kékinfrasturktúra fejlesztése tevékenységre. Egyebek.A jegyzőkönyv letölthető a zilizi honlapról vagy innen. https://youtu.be/DP_Oz1luQTo

Nyílt testületi ülés!

2021. szeptember 08-án (szerda) 17:00 órakor.Helye: Polgármesteri HivatalNapirend: Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Idősek estjének megrendezéséről.Zilizi Református Egyházközség kérelmének elbírálása.Egyebek.A jegyzőkönyv letölthető a zilizi honlapról vagy innen. https://youtu.be/1RNOqy8WjYE

Nyílt testületi ülés!

2021. június 23-án (szerda) 17:00 órakor. Helye: Polgármesteri Hivatal Napirend: Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről.Tájékoztató a községben működő egyház tevekénységről és a hitoktatás helyzetéről.Tájékoztató a községben a közrend és a közbiztonság helyzetéről.Tájékoztató a háziorvosi Szolgálat működéséről.Tájékoztató a védőnői Szoltálat működéséről.2020. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása.Egyebek. A jegyzőkönyv elérhető itt …

32. heti beszámolóm az önkormányzat heti munkájáról

Az a véleményem, hogy az önkormányzat munkájának átláthatónak kell lennie a falu lakói számára. Ezért - mivel a 32. héten helyettesítettem a polgármester urat, a hétről ebben a bejegyzésben számolok be. A beszámolóm nagy részt képekből fog állni, ahol bemutatom mit vittek véghez a közmunkások és a diákmunkások. Elöljáróban annyit elmondanék, hogy összességében meg vagyok …