2022.01.13. Rendkívüli nyílt ülés

Napirend:

1. Szociális célú tűzifa támogatásáról önkormányzati rendelet megalkotása.
2. Jelentés a lejárt határidőjű határozatok végrehajtásának állásáról.
3. 2022. évi belső ellenőrzés munkaterv jóváhagyása.
4. Együttműködési megállapodás falugondnok helyettesítéséről.
5. Egyebek.

Leave a Reply

Your email address will not be published.